Varstvo osebnih podatkov
Lastnik in zbiratelj podatkov spletne prodajalne BioLek.si je Biolek d.o.o., Godemarci 8, 9243 Mala Nedelja.

BioLek d.o.o. se zavezuje k ščitenju zasebnosti uporabnikov spletne trgovine Biolek.si, ter k skrbi za optimalno tehnološko podporo tej varnosti.

Privolitev
Z uporabo spletne prodajalne Biolek.si uporabnik soglaša z načini uporabe podatkov, ki so opisani v izjavi o zbiranju osebnih podatkov.

Z registracijo v Spletno trgovino uporabnik dovoljuje, da trgovina Biolek.si kot upravljavec zbirke osebnih podatkov vse posredovane podatke s strani uporabnika in podatke o vsebini nakupov uporabnika obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Biolek d.o.o. zagotavlja, da osebne podatke uporabnikov spletne prodajalne Biolek.si in vse ostale podatke zbrane v postopku registracije ščiti pred razkritjem in posredovanjem tretjim osebam. Vsi osebni podatki uporabnikov so zaupni.

Podatki o nakupih se zbirajo z namenom dostave naročenih izdelkov, izstavitve računa in reševanja morebitnih reklamacij. Zbiranje osebnih podatkov je nujno za izvršitev pogodbe oziroma nakupa preko spletne prodajalne Biolek.si.

Zbiranje osebnih podatkov
Za nakupovanje v spletni prodajalni Biolek.si se mora uporabnik registrirati. Pri registraciji mora uporabnik vnesti osebne podatke oziroma podatke o pravni osebi. Uporabnik mora vnesti podatke za osebni račun, podatke za plačilo in podatke za dostavo.

Podatki za dostavo so enaki kot podatki za plačilo. Podatke za dostavo se lahko razlikujejo od tistih za plačilo, lahko pa označite, da želite uporabiti enake podatke kot pri podatkih za plačilo.

Spletna trgovina biolek.si lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika. Med te podatke sodijo: naslov IP, vrsta brskalnika, imena domen, čas dostopanja in naslovi spletnih mest, ki ste jih obiskali na naši spletni trgovini. Ponudnik te informacije uporablja izključno za izračun splošne statistike o uporabi spletne lprodajalne Biolek.si in optimizacijo.

Sprememba osebnih podatkov
Uporabnik lahko kadarkoli spremeni svoje osebne podatke, naslov za dostavo in naslov na plačilo. To stori tako, da se prijavi v spletno trgovino in izbere možnost Moj račun.

Uporaba osebnih podatkov
Ponudnik zbira podatke na spletni trgovini z namenom zagotoviti pravilno delovanje spletne trgovine ter nudenje zahtevanih storitev. Ponudnik lahko uporabi podatke uporabnikov tudi za namene internih tržnih raziskav, obveščanja strank o novostih na spletni trgovini, obveščanja strank o novostih, ki se tičejo izdelkov ali storitev, ki jih nudi spletna trgovina biolek.si.


Razkritje osebnih podatkov
Ponudnik (Biolek d.o.o.) brez privolitve uporabnika ne bo razkril njegovih osebnih podatkov tretji osebi, razen v primeru, ko je to potrebno zaradi skladnosti s pravnimi obveznostmi, ki jih nosi Biolek d.o.o., zagotavljanja storitev za stranke (plačevanje in dostava) ter v določenih primerih uporabe storitve "Svetovanja".

V storitvi "Svetovanja" se zbirajo elektronski naslov, ime in priimek ter sporočila uporabnika. Ti podatki ostajajo last ponudnika in se ne prenašajo na druga podjetja oziroma se ne uporabljajo za nobene druge namene kakor tiste, ki omogočajo izvedbo svetovanja, razen, če ni to drugače navedeno.

V primeru jasnega opozorila nad kontaktnim obrazcem, da gre za zunanje svetovanje se omenjeni podatki posredujejo tudi tistemu pravnemu subjektu, ki ponuja svetovanje, ter se obdelujejo v skladu z njihovo politiko obdelave podatkov. Biolek d.o.o., v tem primeru nima nobenega nadzora nad podatki, ki se tem tretjim osebam posredujejo in je v tem primeru zgolj posrednik med uporabnikom storitve in pravnim subjektom oziroma ponudnikom storitve "Svetovanja" oziroma vstopna točka za komunikacijo s ponudnikom storitve.

Kljub dostopu do Vaših podatkov, ki ga v takšnem primeru imajo tretje osebe, pa jih le-te ne smejo uporabljati v nobene druge namene kot je omenjena storitev svetovanja ter jih morajo ne glede na to obdelovati v skladu z veljavnim zakonom o varovanju osebnih podatkov, razen v primeru Vaše eksplicitne privolitve v drugačen tip obravnave.

Vsi dodatni podatki, ki jih uporabniki storitve "Svetovanja" na kakršenkoli način prostovoljno posredujejo tretjim osebam (na primer naslov ali telefonska številka) so stvar obravnave in varovanja s strani te tretje osebe in niso varovani preko teh določil.


Newsletter biolek.si (prijava na elektronsko posredovane novice):
Uporabnik s prijavo v novičarsko skupino soglaša, da Biolek d.o.o. uporabi njegov elektronski naslov za namene obveščanja o novih produktih, novicah, obveščanje kupcev o morebitnih posebnostih v zvezi s poslovanjem, pošiljanje aktualnih ponudb in statistično obdelavo. Osebne podatke lahko Biolek d.o.o. obdeluje najmanj 5 let, oziroma do preklica pisne privolitve uporabnika. Uporabnik je seznanjen, da bo Biolek d.o.o. v primeru preklica pisne privolitve osebne podatke še naprej uporabljala, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja. 

Iz sistema sporočil se lahko uporabnik kadarkoli izpiše na način, opisan v posamezni e-novici ali na drug primeren način v pisni ali elektronski obliki. Uporabnik je seznanjen, da njegov elektronski naslov obdeluje Biolek d.o.o., ki jih hrani v sistemu, ki je fizično nastanjen v kraju sedeža.

Biolek d.o.o. se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika. Informacije o posamezniku bo družba obdelovala zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

Biolek d.o.o. za prijavo na novice uporablja strogi sistem prijave (t.i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki so se izrecno strinjale, da želijo prejemati elektronska obvestila biolek.si.


Piškotki
Ta spletna stran vsebuje t.i. piškotke (Cookies) zaradi uresničevanja namena nemotenega delovanja strani. Biolek.si. ne zbira nobenih osebnih podatkov o obiskovalcih spletne strani. Za namene statistike si Biolek d.o.o. pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika. Kakršnokoli spremembo upravljanja spletne strani bomo objavili na tem mestu. Strežnik, na katerem se nahaja ta spletna stran, je ustrezno zavarovan.


Veljavnost
Vsa določila o zagotavljanju varnosti vaših osebnih podatkov se nanašajo zgolj na uporabo v okvirih spletne trgovine biolek.si in ne veljajo za strani, do katerih je moč dostopati preko povezav, ki jih je moč najti na biolek.si. Strani, do katerih je moč dostopati preko teh povezav imajo svoja določila o varovanju osebnih podatkov, s katerimi se seznanite pred uporabo spletne strani.